Dünya çapında her yıl 850.000’den fazla değerlendirme sunan, 60’tan fazla ülkede tanınırlığa sahip uluslararası bir sınav kurulu ve bağımsız bir yardım kuruluşudur.

 Sınavlar; her yaştan, her seviye ve çalgıdan, amatör ya da profesyonel tüm müzisyenlerin katılımına açıktır. Bu sayede adayların bir sertifika ya da diploma alarak müzikte bulundukları seviyeyi belgelendirmelerine olanak sağlar.

  • Hep daha iyi bir seviye için isteklendirme
  • 5. aşama itibariyle amatörlükten profesyonelliğe giden yolda ömür boyu vazgeçilmez bir uğraşa dönüşmesi
  • 8. aşama sınavını geçen öğrencinin İngiltere’de müzik lisesi mezunu sayılıyor olması
  • Çalgısında 5. aşama ve daha üzeri bir seviyeye ulaşan öğrencinin, Avrupa ve Amerika’daki bazı üniversitelerde farklı bir branşta eğitim görse bile, bu sertifikanın yardımıyla okuduğu üniversitenin müzik bölümünde eğitim görme şansını elde etmesi
  • Öğrenci 8. aşama sertifikasını kazandığında müziği mesleğe dönüştürme şansını yakalaması
  • 8. aşama sertifikasının, Avrupa’daki pek çok müzik okuluna yapılacak başvurularda sınava girebilmek için bir ön şart ya da referans olması şeklinde özetlenebilir.

Sınavlar aşamalı sınavlar ve diploma sınavları olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.  Aşamalı sınavlar, hazırlık aşamasından başlayıp 8. aşamaya kadardır. Diploma sınavları ise 8. aşamanın üzerine, adayın öğretmenlik ya da yorumculuk gibi dallarda ihtisas yapmasına olanak sağlayan aşamalardan oluşur. Bunlar; ATCL, LTCL ve FTCL diploma sınavlarıdır.

Öğrenciler ilk aşamadan son aşamaya kadar her sene bu sınavlara girmek zorunda değildir. İlk kez sınava giren bir aday herhangi bir aşamadan (örn:3.aşama) sınava girebilir. Herhangi bir aşamanın sertifikasını almış bir aday ertesi sene gösterdiği müzikal gelişime göre olması gerekenden daha yukarı bir aşamadan sınava girebilir. Yüksek lisans sınavına girmek için öncelikle Lisans sınavının geçilmesi koşulu dışında  her aday istediği ve hazır olduğu aşamadan sınava girebilir.